Maja Choszcz

asystentka prawna

 

Studentką V roku prawa na Uczelni Łazarskiego.

 

W kancelarii wspiera 

prawników w codziennej pracy.

Prowadzi własną stronę internetową, gdzie realizuje swoje dziennikarskie ambicje. Uwielbia książki o marketingu i psychologii biznesu oraz podróże.

 

Jeśli masz pytania napisz:

kancelaria@ar-adwokat.pl

 

Na ogół wiadomym jest, że decyzja o rozwodzie wiąże się z wieloma kosztami, nie tylko tymi natury emocjonalnej. Jednakże przed jej podjęciem należałoby mieć świadomość tego, na ile trzeba przygotować swój portfel.

 

Pozew rozwodowy

W polskim prawie orzeczenie rozwodu nie może być zastąpione innym środkiem jak wyrokiem sądu, dlatego konieczne jest wniesienie pozwu. Zgodnie z ustawą[1] opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł.

 

Wydatki

W zależności o tego, jak złożona jest sprawa, czy małżonkowie są zgodni co do warunków rozwodu, czy korzystają z usług profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) koszty będą kształtować się zgoła odmiennie. Dotyczy to oczywiście wydatków na m.in.

 

1.  przeprowadzenie dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów – koszty te w zależności od tego ilu specjalistów przeprowadzało opinię wynoszą 5%, 10%, 15% do 60% kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych, której wysokość określa ustawa budżetowa[2]


2. kuratorów sądowych za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi - wynosi on 4% lub 10% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.[3]

 

3. postępowanie mediacyjne - w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych[4].

 

W przypadku dwóch pierwszych wydatków jeżeli to sąd podejmie decyzję o skorzystaniu z tychże środków nie na wniosek Stron, wówczas kosztów nie ponoszą Strony. Jednakże o ile nie wynika to z przepisów wprost, w przypadku postępowania mediacyjnego, nawet odbywającego się na skierowanie sądu koszty te ponoszą już Strony po równo.

 

Koszty w postępowaniu zabezpieczającym

Niekiedy w sprawie konieczny może okazać się wniosek o udzielenie, zmianę bądź uchylenia zabezpieczenia roszczenia (więcej o istocie zabezpieczenia przeczytasz tu). W tym wypadku również należy liczyć się z koniecznością uiszczenia kosztów i jest to kwota 100 zł.

 

Opłaty od wniosków

Jeżeli Strona jest niezadowolona z wyroku orzekającego rozwód w części dotyczącej władzy rodzicielskiej może wystąpić z wnioskiem o jego zmianę, wówczas musi się liczyć z koniecznością jego opłacenia
w kwocie 100 zł.

 

W jakiej sytuacji przysługuje zwrot opłaty?

Trzeba wiedzieć, że przepisy przewidują możliwość zwrotu całości lub części opłaty. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego wydanego na zgodny wniosek stron, w którym nie orzeczono o winie Sąd zwróci połowę uiszczonej od pozwu opłaty, czyli 300 zł.

 

Wniesienie pozwu rozwodowego to poważna decyzja, w końcu dotyczy rozwiązania małżeństwa wydawać by się mogło, że nie może generować jedynie minimalnych opłat, wówczas stwarzałoby to niebezpieczeństwo zbyt pochopnych decyzji. Dla jednego podane kwoty mogą być dość wysokie, dla drugiego nie będą stanowić wielkiego obciążenia. Trzeba wiedzieć, że stronie zawsze przysługuje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, a związku z czym nawet osoby pozbawione płynności finansowej nie pozostają same sobie.

 

 


[1] Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 2190).

[3] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 167).

[4] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 921).

 

Na ogół wiadomym jest, że decyzja o rozwodzie wiąże się z wieloma kosztami, nie tylko tymi natury emocjonalnej. Jednakże przed jej podjęciem należałoby mieć świadomość tego, na ile trzeba przygotować swój portfel.

 

Pozew rozwodowy

W polskim prawie orzeczenie rozwodu nie może być zastąpione innym środkiem jak wyrokiem sądu, dlatego konieczne jest wniesienie pozwu. Zgodnie z ustawą[1] opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł.

 

Wydatki

W zależności o tego, jak złożona jest sprawa, czy małżonkowie są zgodni co do warunków rozwodu, czy korzystają z usług profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) koszty będą kształtować się zgoła odmiennie. Dotyczy to oczywiście wydatków na m.in.

 

1.  przeprowadzenie dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów – koszty te w zależności od tego ilu specjalistów przeprowadzało opinię wynoszą 5%, 10%, 15% do 60% kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych, której wysokość określa ustawa budżetowa[2]


2. kuratorów sądowych za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi - wynosi on 4% lub 10% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.[3]

 

3. postępowanie mediacyjne - w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych[4].

 

W przypadku dwóch pierwszych wydatków jeżeli to sąd podejmie decyzję o skorzystaniu z tychże środków nie na wniosek Stron, wówczas kosztów nie ponoszą Strony. Jednakże o ile nie wynika to z przepisów wprost, w przypadku postępowania mediacyjnego, nawet odbywającego się na skierowanie sądu koszty te ponoszą już Strony po równo.

 

Koszty w postępowaniu zabezpieczającym

Niekiedy w sprawie konieczny może okazać się wniosek o udzielenie, zmianę bądź uchylenia zabezpieczenia roszczenia (więcej o istocie zabezpieczenia przeczytasz tu). W tym wypadku również należy liczyć się z koniecznością uiszczenia kosztów i jest to kwota 100 zł.

 

Opłaty od wniosków

Jeżeli Strona jest niezadowolona z wyroku orzekającego rozwód w części dotyczącej władzy rodzicielskiej może wystąpić z wnioskiem o jego zmianę, wówczas musi się liczyć z koniecznością jego opłacenia
w kwocie 100 zł.

 

W jakiej sytuacji przysługuje zwrot opłaty?

Trzeba wiedzieć, że przepisy przewidują możliwość zwrotu całości lub części opłaty. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego wydanego na zgodny wniosek stron, w którym nie orzeczono o winie Sąd zwróci połowę uiszczonej od pozwu opłaty, czyli 300 zł.

 

Wniesienie pozwu rozwodowego to poważna decyzja, w końcu dotyczy rozwiązania małżeństwa wydawać by się mogło, że nie może generować jedynie minimalnych opłat, wówczas stwarzałoby to niebezpieczeństwo zbyt pochopnych decyzji. Dla jednego podane kwoty mogą być dość wysokie, dla drugiego nie będą stanowić wielkiego obciążenia. Trzeba wiedzieć, że stronie zawsze przysługuje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, a związku z czym nawet osoby pozbawione płynności finansowej nie pozostają same sobie.

 

 


[1] Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 2190).

[3] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 167).

[4] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 921).

 KANCELARIA ADWOKACKA

_________________

 

adw. Adrianna Randak

Adrianna Randak

adwokat

 

Na co dzień zajmuje się sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi oraz ze względu na zdobyte do tej pory doświadczenie również sprawami szeroko pojętego prawa cywilnego oraz gospodarczego. Jej pasją jest zgłębianie wiedzy na temat prawa
i możliwość jej wykorzystania
w zderzeniu
z rzeczywistymi problemami swoich Klientów. 

 

Jeśli masz pytania napisz:

kancelaria@ar-adwokat.pl

 

29 września 2021
ILE KOSZTUJE ROZWÓD

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak