Maja Choszcz

asystentka prawna

 

Studentką V roku prawa na Uczelni Łazarskiego.

 

W kancelarii wspiera 

prawników w codziennej pracy.

Prowadzi własną stronę internetową, gdzie realizuje swoje dziennikarskie ambicje. Uwielbia książki o marketingu i psychologii biznesu oraz podróże.

 

Jeśli masz pytania napisz:

kancelaria@ar-adwokat.pl

 

Decyzja o rozwodzie bardzo często wiąże się z natłokiem myśli i różnych emocji, niekoniecznie tych pozytywnych. Pomimo, że jest to jeden z pierwszych kroków do rozpoczęcia nowego (i z założenia) lepszego etapu w życiu, trzeba dopełnić tzw. formalności.

 

Postępowanie rozwodowe może trwać od kilku miesięcy do kilku lat (chyba że strony są ze sobą zgodne i np. zawierają porozumienie rodzicielskie, o którym przeczytasz tu: (https://www.ar-adwokat.pl/porozumienie-rodzicielskie). Jednak warto wiedzieć, jakimi narzędziami możemy dysponować w sytuacji, kiedy brak zgody pomiędzy stronami.

 

Czym jest zabezpieczenie ?

Zabezpieczenie to nic innego jak postanowienie sądu wydane w trakcie postępowania (czyli jeszcze przed jego zakończeniem, co w przypadku rozwodu ma miejsce w drodze wyroku), dzięki któremu dana kwestia jest tymczasowo unormowana.

 

Kto i kiedy może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia?

Każda ze stron lub uczestnik postępowania może żądać udzielenia zabezpieczenia , również sąd z urzędu może wydać w tym przedmiocie postanowienie. Wniosek o udzielenie zabezpieczenie może być złożony NAWET PRZED wniesieniem pozwu rozwodowego. W takim przypadku sąd wyznaczy termin na wniesienie pozwu. Wniosek może być też oczywiście wniesiony w  toku postępowania.

 

Co możemy „zabezpieczyć”?

Przedmiotem zabezpieczenia mogą być roszczenia pieniężne i niepieniężne.
W przypadku postępowania rozwodowego możemy wyróżnić m.in. wnioski o udzielenie zabezpieczenia:

- roszczeń alimentacyjnych, przykładowo zobowiązując drugą stronę do zaspokajania potrzeb rodziny;

- sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi;

- kontaktów z dzieckiem;

- sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

 

Kwestie formalne

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien spełniać wymogi formalne. Te określa art. 126 KPC oraz art. 736 KPC. Istotnym jest jednak, że przy składaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy go odpowiednio uzasadnić. Przepisy stanowią, iż trzeba w takim wniosku uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny, co może początkowo brzmieć nieco niezrozumiale - nie mniej jednak w skrócie oznacza to, iż podnoszone we wniosku kwestie nie muszą znajdować odzwierciedlenia w konkretnych dowodach.

 

Opłaty

Niewątpliwie istotna jest też kwestia kosztów związanych z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, jakiego są rzędu, kto je uiszcza? Odpowiedź znajdziemy w dziale 5 Ustawy[1] zgodnie z art. 68 ust. 1 wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega opłacie w kwocie 100 zł. Co ciekawe, jeżeli wniosek zostaje zawarty wraz z pozwem, to zgodnie z art. 95 ust. 1 nie podlega opłacie. Z opłaty są również zwolnione osoby uprawnione do alimentacji, tj. np. dziecko (w którego imieniu działa rodzic).

 

Jak widać, nie pozostajesz sam/a, zaś prawo daje ci narzędzia, dzięki którym możesz poprawić sytuację swoją, bądź Twoich dzieci w trakcie procesu. 

 

Jeżeli masz jakieś pytania, nie wiesz jak umotywować wniosek i uprawdopodobnić interes prawny skontaktuj się z nami wypełniając formularz w zakładce „kontakt” lub zadzwoń.

 


[1] Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).

Decyzja o rozwodzie bardzo często wiąże się z natłokiem myśli i różnych emocji, niekoniecznie tych pozytywnych. Pomimo, że jest to jeden z pierwszych kroków do rozpoczęcia nowego (i z założenia) lepszego etapu w życiu, trzeba dopełnić tzw. formalności.

 

Postępowanie rozwodowe może trwać od kilku miesięcy do kilku lat (chyba że strony są ze sobą zgodne i np. zawierają porozumienie rodzicielskie, o którym przeczytasz tu: (https://www.ar-adwokat.pl/porozumienie-rodzicielskie). Jednak warto wiedzieć, jakimi narzędziami możemy dysponować w sytuacji, kiedy brak zgody pomiędzy stronami.

 

Czym jest zabezpieczenie ?

Zabezpieczenie to nic innego jak postanowienie sądu wydane w trakcie postępowania (czyli jeszcze przed jego zakończeniem, co w przypadku rozwodu ma miejsce w drodze wyroku), dzięki któremu dana kwestia jest tymczasowo unormowana.

 

Kto i kiedy może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia?

Każda ze stron lub uczestnik postępowania może żądać udzielenia zabezpieczenia , również sąd z urzędu może wydać w tym przedmiocie postanowienie. Wniosek o udzielenie zabezpieczenie może być złożony NAWET PRZED wniesieniem pozwu rozwodowego. W takim przypadku sąd wyznaczy termin na wniesienie pozwu. Wniosek może być też oczywiście wniesiony w toku postępowania.

 

Co możemy „zabezpieczyć”?

Przedmiotem zabezpieczenia mogą być roszczenia pieniężne i niepieniężne.
W przypadku postępowania rozwodowego możemy wyróżnić m.in. wnioski o udzielenie zabezpieczenia:

- roszczeń alimentacyjnych, przykładowo zobowiązując drugą stronę do zaspokajania potrzeb rodziny;

- sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi;

- kontaktów z dzieckiem;

- sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

 

Kwestie formalne

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien spełniać wymogi formalne. Te określa art. 126 KPC oraz art. 736 KPC. Istotnym jest jednak, że przy składaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy go odpowiednio uzasadnić. Przepisy stanowią, iż trzeba w takim wniosku uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny, co może początkowo brzmieć nieco niezrozumiale - nie mniej jednak w skrócie oznacza to, iż podnoszone we wniosku kwestie nie muszą znajdować odzwierciedlenia w konkretnych dowodach.

 

Opłaty

Niewątpliwie istotna jest też kwestia kosztów związanych z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, jakiego są rzędu, kto je uiszcza? Odpowiedź znajdziemy w dziale 5 Ustawy[1] zgodnie z art. 68 ust. 1 wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega opłacie w kwocie 100 zł. Co ciekawe, jeżeli wniosek zostaje zawarty wraz z pozwem, to zgodnie z art. 95 ust. 1 nie podlega opłacie. Z opłaty są również zwolnione osoby uprawnione do alimentacji, tj. np. dziecko (w którego imieniu działa rodzic).

 

Jak widać, nie pozostajesz sam/a, zaś prawo daje ci narzędzia, dzięki którym możesz poprawić sytuację swoją, bądź Twoich dzieci w trakcie procesu.

 

Jeżeli masz jakieś pytania, nie wiesz jak umotywować wniosek i uprawdopodobnić interes prawny skontaktuj się z nami wypełniając formularz w zakładce „kontakt” lub zadzwoń.

 


[1] Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).

 KANCELARIA ADWOKACKA

_________________

 

adw. Adrianna Randak

Adrianna Randak

adwokat

 

Na co dzień zajmuje się sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi oraz ze względu na zdobyte do tej pory doświadczenie również sprawami szeroko pojętego prawa cywilnego oraz gospodarczego. Jej pasją jest zgłębianie wiedzy na temat prawa
i możliwość jej wykorzystania
w zderzeniu
z rzeczywistymi problemami swoich Klientów. 

 

Jeśli masz pytania napisz:

kancelaria@ar-adwokat.pl

 

23 września 2021
Rozwód – O ISTOCIE ZABEZPIECZENIA

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak