KANCELARIA ADWOKACKA

_________________

 

adw. Adrianna Randak

02 października 2019

„Adwokat dla przedsiębiorcy” czyli zbiór informacji i rad dla przedsiębiorców oraz rola adwokata w procesie zakładania, funkcjonowania a także zakończenia działalności gospodarczej – część 2 

W drugiej części relacji z konferencji „Adwokat dla przedsiębiorcy” skupię się przede wszystkim na przesłaniu, które niosło za sobą przemówienie mec. Agaty Rewerskiej (Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Sekcja Prawa i Postępowania Cywilnego) pt. „Po co Ci umowa przedsiębiorco?”

 

No właśnie... po co?

 

Odpowiedź jest prosta, żebyś Przedsiębiorco miał świadomość, w co się pakujesz.

 

Żeby tę świadomość zwiększyć do maksimum nie korzystaj z internetowych wzorków (które są oczywiście przydatne, by w ogóle zrozumieć cel danej umowy) – ale pamiętaj !! To są wzory niedostosowane to Twoich indywidualnych potrzeb. Umowa sporządzona przez profesjonalistę, uwzględni (a przynajmniej powinna) Twoje potrzeby i charakter umowy, którą właśnie Ty, konkretny Przedsiębiorco chcesz podpisać.

 

Umowa brzmi za bardzo „po prawniczemu”? Bardzo dobrze! Najważniejsze, żebyś Ty i Twój kontrahent wiedział dlaczego i w jakim celu podpisujesz daną umowę i żebyście ją wykonywali zgodnie z waszym zamiarem – a jej prawną wykładnię pozostaw Sądowi… Sądowi?! Zaraz, zaraz ... to po to mi umowa? Żeby pokazywać ją w Sądzie?!

 

Tak.

 

Jeśli okaże się, że między Tobą a Twoim Kontrahentem powstał spór, którego nie jesteście w stanie załatwić polubownie, wówczas któraś ze stron uda się do Sądu. Jeśli będziecie mieć dobrze sporządzoną umowę, Sąd nie będzie miał wątpliwości, co do rodzaju stosunku, który Was łączy, nie będzie (a przynajmniej nie powinien) mieć wątpliwości, kto z umowy się wywiązuje a kto nie bądź wywiązuje się ale nienależycie. Jeśli nie będziecie mieć porządnie sporządzonej umowy – Sąd zbada, jak tę umowę rozumieliście przy jej zawieraniu, jaki był wasz zgodny zamiar i cel... - w zarzewiu konfliktu nie brzmi zbyt optymistycznie, prawda ?

 

Dlatego, za każdym razem, kiedy będziesz się, Przedsiębiorco, na coś umawiał (w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością bądź w związku ze swoimi sprawami prywatnymi) dobrze przemyśl, czy nie lepiej byłoby skonsultować tę sprawę z profesjonalistą?

 

Jeśli jednak uważasz, że sam poradzisz sobie ze skonstruowaniem umowy, to pamiętaj, że istnieją pewne zasady konstruowania umów, które mogą Ci ułatwić jej sporządzenie, tj.:

 

  1. zaczynamy od dokładnego opisania stron; pamiętaj o wskazywaniu numerów NIP bądź PESEL (jeśli umowę zawierasz z osobą fizyczną), adresu do korespondencji, dołączenia wydruków z KRS, CEiDG, sprawdzenia, czy osoba, która będzie podpisywała umowę w imieniu przedsiębiorcy jest do tego skutecznie umocowana;

  2. w pierwszym paragrafie umowy opisujemy esentialia negotii, tj. istotne postanowienia umowy – to, do czego się zobowiązujecie. Jeśli podpisujecie umowę nazwaną (np. sprzedaży, najmu, komisu), możecie sprawdzić jej esentialia negotii w ustawie;

  3. w kolejnym paragrafie najlepiej byłoby opisać, jak te zobowiązania z paragrafu 1 będziecie wykonywać, kiedy, w jakim czasie;

  4. następnie należy się zastanowić, co w sytuacji, gdy jedna ze stron nie wykona umowy, bądź wykona ją ale nienależycie i opisać zabezpieczenia na właśnie takie sytuacje, mogą to być np. kary umowne, odsetki;

  5. podpisujemy umowę czytelnie imieniem i nazwiskiem; przy podpisie warto dopisać datę, bowiem umowa zaczyna obowiązywać z datą złożenia ostatniego podpisu.

 

Niemniej jednak myślę, że wybór pomiędzy samodzielnym konstruowaniem umowy a zasięgnięciem porady specjalisty jest oczywisty ;-) 

 

W kolejnych częściach omówione zostaną pozostałe zagadnienia poruszone podczas Konferencji "Adwokat dla przedsiębiorcy", m.in.  jak wybrać formę zatrudnienia, jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją, mediacja, aspekty prawne prowadzenia firmy rodzinnej, zarząd sukcesyjny, jak dobrze upaść a także kwestie odpowiedzialności związane z niezłożeniem wniosku o upadłość w terminie. 

 

Część pierwszą artykułu „Adwokat dla przedsiębiorcy” czyli zbiór informacji i rad dla przedsiębiorców oraz rola adwokata w procesie zakładania, funkcjonowania a także zakończenia działalności gospodarczej znajdziecie pod tym linkiem. 

 

Poruszane powyżej kwestie stanowią jedynie wybiórcze informacje, które w każdym indywidualnym przypadku powinny być przeanalizowane i  dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. 

 

 

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak