Rozwód na pierwszej rozprawie – czy to możliwe? Tak, i o tym pisałam w artykule Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie i czy to w ogóle możliwe?

 

Rozwód na pierwszej rozprawie bez obecności drugiej strony – to już chyba bardziej skomplikowana sprawa ?

 

I tak i nie.

 

Już od dawna nie mieszkam z mężem/żoną, nie utrzymujemy kontaktu. Mąż/żona nie łoży na dzieci, w ogóle przestał/a się nami interesować. Chcę się rozwieść ale boję się, że mąż/żona nie będzie chciał/a/ nie przyjdzie do sądu/ w ogóle nie zareaguje.

 

Wielu z Was może borykać się z tego typu problemem. Często odpuszczacie staranie o uzyskanie rozwodu, bo przecież małżonek i tak się nie zgodzi/nie przyjdzie do sądu/nie odbierze listu. Nie każdy z Was natomiast wie, że Sąd może orzec rozwód wyrokiem zaocznym.

 

Wyrok zaoczny to orzeczenie, które wydaje Sąd, gdy pozwany – małżonek nie bierze czynnego udziału w postępowaniu, nie złożył odpowiedzi na pozew, nie stawił się na rozprawie (mimo doręczenia mu wezwania o rozprawie), bądź stawił się ale w ogóle nie bierze w niej udziału – jest bierny wobec działań sądu. W wyroku zaocznym Sąd orzeka w kwestii wszystkich roszczeń i wniosków Powoda, czyli małżonka wnoszącego o rozwód.

 

Taki wyrok obejmie zarówno samo orzeczenie o rozwodzie małżeństwa, jak i o kwestiach związanych z dziećmi (władzą rodzicielską, alimentami).

 

Trzeba pamiętać, że wyrok jest doręczany Stronom i od niego przysługuje małżonkowi, który nie brał udziału w postępowaniu – sprzeciw. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony skutecznie (a z tym tez równie bywa) – sprawa wraca na „normalny tor” i Sąd proceduje sprawę już z udziałem pozwanego. Dlatego też, warto w pozwie, mimo wszystko, złożyć wniosek o zabezpieczenie (miejsca zamieszkania dziecka, czy alimentów na siebie i/lub dzieci), bowiem zagwarantuje to stabilność tych kwestii na przyszłe miesiące – tj. do chwili wydania kolejnego wyroku, już nie zaocznego.

 

Może się też wydarzyć, że Pozwany i na taki wyrok zaoczny nie zareaguje i nie wniesie sprzeciwu, wówczas po upływie około 3 tygodni od chwili doręczenia wyroku zaocznego małżonkowi – możemy zadzwonić/napisać do sądu i dowiedzieć się, czy nasz wyrok stał się prawomocny.

 

 

Prawomocność takiego orzeczenia oznacza, że formalnie jesteście rozwiedzeni.  

Rozwód na pierwszej rozprawie – czy to możliwe? Tak, i o tym pisałam w artykule Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie i czy to w ogóle możliwe?

 

Rozwód na pierwszej rozprawie bez obecności drugiej strony – to już chyba bardziej skomplikowana sprawa ?

 

I tak i nie.

 

Już od dawna nie mieszkam z mężem/żoną, nie utrzymujemy kontaktu. Mąż/żona nie łoży na dzieci, w ogóle przestał/a się nami interesować. Chcę się rozwieść ale boję się, że mąż/żona nie będzie chciał/a/ nie przyjdzie do sądu/ w ogóle nie zareaguje.

 

Wielu z Was może borykać się z tego typu problemem. Często odpuszczacie staranie o uzyskanie rozwodu, bo przecież małżonek i tak się nie zgodzi/nie przyjdzie do sądu/nie odbierze listu. Nie każdy z Was natomiast wie, że Sąd może orzec rozwód wyrokiem zaocznym.

 

Wyrok zaoczny to orzeczenie, które wydaje Sąd, gdy pozwany – małżonek nie bierze czynnego udziału w postępowaniu, nie złożył odpowiedzi na pozew, nie stawił się na rozprawie (mimo doręczenia mu wezwania o rozprawie), bądź stawił się ale w ogóle nie bierze w niej udziału – jest bierny wobec działań sądu. W wyroku zaocznym Sąd orzeka w kwestii wszystkich roszczeń i wniosków Powoda, czyli małżonka wnoszącego o rozwód.

 

Taki wyrok obejmie zarówno samo orzeczenie o rozwodzie małżeństwa, jak i o kwestiach związanych z dziećmi (władzą rodzicielską, alimentami).

 

Trzeba pamiętać, że wyrok jest doręczany Stronom i od niego przysługuje małżonkowi, który nie brał udziału w postępowaniu – sprzeciw. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony skutecznie (a z tym tez równie bywa) – sprawa wraca na „normalny tor” i Sąd proceduje sprawę już z udziałem pozwanego. Dlatego też, warto w pozwie, mimo wszystko, złożyć wniosek o zabezpieczenie (miejsca zamieszkania dziecka, czy alimentów na siebie i/lub dzieci), bowiem zagwarantuje to stabilność tych kwestii na przyszłe miesiące – tj. do chwili wydania kolejnego wyroku, już nie zaocznego.

 

Może się też wydarzyć, że Pozwany i na taki wyrok zaoczny nie zareaguje i nie wniesie sprzeciwu, wówczas po upływie około 3 tygodni od chwili doręczenia wyroku zaocznego małżonkowi – możemy zadzwonić/napisać do sądu i dowiedzieć się, czy nasz wyrok stał się prawomocny.

 

 

Prawomocność takiego orzeczenia oznacza, że formalnie jesteście rozwiedzeni.  

 KANCELARIA ADWOKACKA

_________________

 

adw. Adrianna Randak

Adrianna Randak

adwokat

 

Na co dzień zajmuje się sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi oraz ze względu na zdobyte do tej pory doświadczenie również sprawami szeroko pojętego prawa cywilnego oraz gospodarczego. Jej pasją jest zgłębianie wiedzy na temat prawa
i możliwość jej wykorzystania
w zderzeniu
z rzeczywistymi problemami swoich Klientów. 

 

Jeśli masz pytania napisz:

kancelaria@ar-adwokat.pl

 

04 marca 2021
Rozwód bez obecności małżonka.

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak