Jak zostało wyjaśnione w artykule O CZYM DECYDUJE SĄD WYDAJĄC WYROK ROZWODOWY ? ... czyli o co tak naprawdę toczy się "gra"? w przypadku posiadania przez strony małoletnich dzieci – Sąd Okręgowy w sprawie rozwodowej orzeka o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania. W kwestii kontaktów Sąd rozwodowy orzeka jako Sąd rodzinny, który przesądza o losach dzieci. Jeśli rodzice się nie rozwodzą, nie są małżeństwem lub są już po rozwodzie – sytuację dziecka można również uregulować – tym razem występując do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego.

 

Jak uregulować sytuację dziecka?

 

To pytanie proste do napisania, przeczytania.. ale odpowiedź to temat rzeka. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem konkretnej sytuacji – dlatego nie ma jasnej odpowiedzi. Każde dziecko ma inne potrzeby, inne relacje z rodzicami, innymi dorosłymi, każde jest indywidualnością – a zadaniem (niesamowicie trudnym) dorosłych jest jak najlepsze wprowadzenie dzieci w dorosłość. Jak to zrobić? W tej kwestii – wsłuchując się w ich rzeczywiste potrzeby. Rodzice powinni pamiętać, że ich dziecko też ma w tej sprawie głos. Powinno móc wyrazić swoją opinię, a ona – w zależności od konkretnego przypadku, wieku, dojrzałości emocjonalnej – winna być wzięta pod uwagę przy kierowaniu sprawy do Sądu. Niestety bardzo często zdarza się, że postępowania te sterowane są przez dorosłych z uwzględnieniem tylko i wyłącznie ich potrzeb. Prędzej, czy później – takie rozwiązanie może dać zupełnie odwrotny, od zamierzonego (działanie w celu ochrony dziecka, jego dobra), wydźwięk.

 

Każdy rodzic musi wiedzieć, że zarówno on jak i dziecko mają PRAWO i OBOWIĄZEK utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

W przypadku, gdy dziecko czy to na skutek orzeczenia Sądu, czy decyzji rodzinnej – przebywa na stałe z jednym z rodziców, winno mieć zapewnione kontakty z drugim rodzicem. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują, żeby kontakty te ustalać wspólnie, przy uwzględnieniu rozsądnych życzeń dziecka. Dopiero w braku porozumienia – o kontaktach orzeka sąd rodzinny. Pod uwagę należy wziąć to, iż w razie wystąpienia do Sądu w większości przypadków wiąże się to z długotrwałym postępowaniem, badaniami OZSS (opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów), stresem dla dziecka i rodziców. Dlatego, jeśli są chociaż widoki na porozumienie – rodzice powinni spróbować skorzystać z mediacji, bądź np.  porozmawiać z adwokatem, który w ich konkretnym przypadku może zaproponować sposób ustalenia kontaktów, przygotować porozumienie.

 

W nadzwyczajnych sytuacjach zagrażających dobru dziecka, Sąd rodzinny może rodzicowi zakazać kontaktu z dzieckiem (jeżeli utrzymywanie kontaktu poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza), zakazać zabierania dziecka poza jego miejsce stałego pobytu (wówczas kontakty odbywają się w domu drugiego rodzica), zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica lub opiekuna, kuratora, bądź innej osoby wskazanej przez Sad, ograniczyć kontakty tylko do porozumiewania się na odległość (telefon, internet) bądź zakazać porozumiewania się na odległość.  

 

Decyzje Sądu w zakresie utrzymywania kontaktów są wzruszalne.

W każdym momencie można wnosić o ich zmianę/uchylenie w przypadku, gdy dobro dziecka tego wymaga, gdy zmienią się okoliczności, na podstawie których Sąd wydał decyzję.

 

Zazwyczaj Sąd określa dokładnie, kiedy kontakty mają się odbywać i jak mają wyglądać. W związku z szeroką ochroną dzieci w zakresie prawa i obowiązku utrzymywania kontaktów z rodzicami – polskie prawo przewiduje również możliwość karania rodziców karą pieniężną za niewykonywanie orzeczeń dot. kontaktów – i dotyczy to zarówno rodzica, który nie realizuje ustalonych kontaktów ale też rodzica, który realizację kontaktów utrudnia. Wówczas możliwe jest wytoczenie sprawy o tzw. zagrożenie ukaraniem rodzica za niewykonywanie/utrudnianie wykonywania kontaktów z dzieckiem. Dlatego też podkreślić trzeba, że rodzic, z którym dziecko na stałe przebywa na OBOWIĄZEK stwarzania „dobrego podłoża” pod spotkanie dziecka z drugim rodzicem.

 

Jeśli w związku z powyższym artykułem pojawiły się pytania, wątpliwości – proszę o kontakt. Chętnie odpowiem, wyjaśnię.

Jak zostało wyjaśnione w artykule O CZYM DECYDUJE SĄD WYDAJĄC WYROK ROZWODOWY ? ... czyli o co tak naprawdę toczy się "gra"? w przypadku posiadania przez strony małoletnich dzieci – Sąd Okręgowy w sprawie rozwodowej orzeka o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania. W kwestii kontaktów Sąd rozwodowy orzeka jako Sąd rodzinny, który przesądza o losach dzieci. Jeśli rodzice się nie rozwodzą, nie są małżeństwem lub są już po rozwodzie – sytuację dziecka można również uregulować – tym razem występując do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego.

 

Jak uregulować sytuację dziecka?

 

To pytanie proste do napisania, przeczytania.. ale odpowiedź to temat rzeka. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem konkretnej sytuacji – dlatego nie ma jasnej odpowiedzi. Każde dziecko ma inne potrzeby, inne relacje z rodzicami, innymi dorosłymi, każde jest indywidualnością – a zadaniem (niesamowicie trudnym) dorosłych jest jak najlepsze wprowadzenie dzieci w dorosłość. Jak to zrobić? W tej kwestii – wsłuchując się w ich rzeczywiste potrzeby. Rodzice powinni pamiętać, że ich dziecko też ma w tej sprawie głos. Powinno móc wyrazić swoją opinię, a ona – w zależności od konkretnego przypadku, wieku, dojrzałości emocjonalnej – winna być wzięta pod uwagę przy kierowaniu sprawy do Sądu. Niestety bardzo często zdarza się, że postępowania te sterowane są przez dorosłych z uwzględnieniem tylko i wyłącznie ich potrzeb. Prędzej, czy później – takie rozwiązanie może dać zupełnie odwrotny, od zamierzonego (działanie w celu ochrony dziecka, jego dobra), wydźwięk.

 

Każdy rodzic musi wiedzieć, że zarówno on jak i dziecko mają PRAWO i OBOWIĄZEK utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

W przypadku, gdy dziecko czy to na skutek orzeczenia Sądu, czy decyzji rodzinnej – przebywa na stałe z jednym z rodziców, winno mieć zapewnione kontakty z drugim rodzicem. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują, żeby kontakty te ustalać wspólnie, przy uwzględnieniu rozsądnych życzeń dziecka. Dopiero w braku porozumienia – o kontaktach orzeka sąd rodzinny. Pod uwagę należy wziąć to, iż w razie wystąpienia do Sądu w większości przypadków wiąże się to z długotrwałym postępowaniem, badaniami OZSS (opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów), stresem dla dziecka i rodziców. Dlatego, jeśli są chociaż widoki na porozumienie – rodzice powinni spróbować skorzystać z mediacji, bądź np.  porozmawiać z adwokatem, który w ich konkretnym przypadku może zaproponować sposób ustalenia kontaktów, przygotować porozumienie.

 

W nadzwyczajnych sytuacjach zagrażających dobru dziecka, Sąd rodzinny może rodzicowi zakazać kontaktu z dzieckiem (jeżeli utrzymywanie kontaktu poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza), zakazać zabierania dziecka poza jego miejsce stałego pobytu (wówczas kontakty odbywają się w domu drugiego rodzica), zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica lub opiekuna, kuratora, bądź innej osoby wskazanej przez Sad, ograniczyć kontakty tylko do porozumiewania się na odległość (telefon, internet) bądź zakazać porozumiewania się na odległość.  

 

Decyzje Sądu w zakresie utrzymywania kontaktów są wzruszalne.

W każdym momencie można wnosić o ich zmianę/uchylenie w przypadku, gdy dobro dziecka tego wymaga, gdy zmienią się okoliczności, na podstawie których Sąd wydał decyzję.

 

Zazwyczaj Sąd określa dokładnie, kiedy kontakty mają się odbywać i jak mają wyglądać. W związku z szeroką ochroną dzieci w zakresie prawa i obowiązku utrzymywania kontaktów z rodzicami – polskie prawo przewiduje również możliwość karania rodziców karą pieniężną za niewykonywanie orzeczeń dot. kontaktów – i dotyczy to zarówno rodzica, który nie realizuje ustalonych kontaktów ale też rodzica, który realizację kontaktów utrudnia. Wówczas możliwe jest wytoczenie sprawy o tzw. zagrożenie ukaraniem rodzica za niewykonywanie/utrudnianie wykonywania kontaktów z dzieckiem. Dlatego też podkreślić trzeba, że rodzic, z którym dziecko na stałe przebywa na OBOWIĄZEK stwarzania „dobrego podłoża” pod spotkanie dziecka z drugim rodzicem.

 

Jeśli w związku z powyższym artykułem pojawiły się pytania, wątpliwości – proszę o kontakt. Chętnie odpowiem, wyjaśnię.

 KANCELARIA ADWOKACKA

_________________

 

adw. Adrianna Randak

Adrianna Randak

adwokat

 

Na co dzień zajmuje się sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi oraz ze względu na zdobyte do tej pory doświadczenie również sprawami szeroko pojętego prawa cywilnego oraz gospodarczego. Jej pasją jest zgłębianie wiedzy na temat prawa
i możliwość jej wykorzystania
w zderzeniu
z rzeczywistymi problemami swoich Klientów. 

 

Jeśli masz pytania napisz:

kancelaria@ar-adwokat.pl

 

04 lutego 2020
REGULACJA KONTAKTÓW RODZICA Z DZIECKIEM

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak