18 listopada 2019

Klub Prawnika - spotkanie inauguracyjne pełnomocników dzieci

W minioną środę (13.11) odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Klubu Prawnika istniejącego przy boku Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w którym miałam przyjemność uczestniczyć.

 

Czym jest Klub Prawnika?

 

Zrzeszeniem adwokatów i radców prawnych zajmujących się sprawami z prawa rodzinnego i opiekuńczego, których priorytetem jest szeroko pojęty, najlepszy interes D Z I E C K A.

 

Przy okazji cyklicznych spotkań ze specjalistami różnych dziedzin, którzy na co dzień pracują właśnie z dziećmi będziemy pogłębiać naszą wiedzę o aspekt merytoryczny a także psychologiczny pracy z rodzinami dotkniętymi problemami związanymi z decyzjami o rozstaniu, ale również problemami przemocy w rodzinie. Będziemy pracować nad usystematyzowaniem metodyki pracy prawnika zajmującego się właśnie sprawami z udziałem najmłodszych.

 

Pierwszy wykład, który był wykładem inauguracyjnym, wygłoszony przez mec. Grzegorza Wronę, doktora nauk prawnych, na co dzień zajmującego się prawem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Był to wykład, w czasie którego nie zabrakło czasu na naszą dyskusję oraz wymianę doświadczeń a także spostrzeżeń dot. niedociągnięć legislacyjnych.

 

Rozmawialiśmy nt. problemu wokół wysłuchania/przesłuchania małoletnich w  trakcie procesu. Nasze odczucia i spostrzeżenia były zbieżne. Aktualnie występuje opór w tej kwestii – zarówno ze strony Sądów, jak i rodziców. Rodziców? Przecież to właśnie rodzicom powinno zależeć na szanowaniu praw ich dziecka. Rodzice jednak często oponują przeciwko słuchaniu małoletnich w toczących się sprawach. Dlaczego? Czy to obawa przed zdaniem dziecka? Czy dziecko jest na tyle świadome, żeby wiedzieć co jest dla niego dobre? Najczęściej rodzice obawiają się, że dziecko powie coś niezgodnego z ich zapatrywaniem. Co więcej, nawet jak już dojdzie do słuchania dziecka – rodzice nagminnie przesłuchują je we własnym zakresie – co powiedziało i dlaczego? Często rodzice nie kryją niezadowolenia, co rodzi w dzieciach poczucie, że zrobiły coś złego. Obecnie rodzice nie są przygotowani na to, jak należy zachować się po takiej czynności. Oczywiście, możliwość przeprowadzenia takiej czynności jak wysłuchanie czy przesłuchanie dziecka powinna być przemyślana i dostosowana do wieku i rozwoju dziecka.

 

Problemem jest również niespełnianie przez „przyjazne pokoje”, w których mają być słuchane dzieci, wszystkich standardów. Pokoje te nie sprzyjają tworzeniu przyjaznej atmosfery,w której dziecko mogłoby swobodnie wyrazić swoje zdanie, opowiedzieć o przykrej sytuacji. Na marginesie tylko dodam, że w trakcie spotkania w Centrum Pomocy Dzieciom zostały nam pokazane pomieszczenia, w których przeprowadza się czynności sądowe z udziałem dzieci – muszę przyznać, że byłam i jestem pod wielkim wrażeniem ich wyglądu i przystosowania do potrzeb dzieci w różnym wieku.

 

Zauważyliśmy również problem, iż obecnie dziecko w procesie sądowym to często tylko

imię i nazwisko w aktach

– a nie punkt wyjścia do rozważań nt. rozwiązania konkretnej sprawy.  

 

Tymczasem, wykład był naszym punktem wyjścia do dalszych prac. Prac w głównej mierze poświęconym naszym kompetencjom w zakresie działania na rzecz dzieci. Profesjonalny pełnomocnik czy to w sprawie rodzinnej, czy w karnej ma często bezpośredni wpływ na podejmowane przez swoich Klientów, rodziców – działania. Dlatego naszym celem jest, by nasze strategie działania w każdej konkretnej sprawie z udziałem małoletnich były oparte na merytorycznym przygotowaniu do ochrony praw dzieci i ich rodzin.  

 

Chciałam bardzo podziękować Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę za wspaniały pomysł stworzenia Klubu Prawnika oraz za możliwość pogłębienia specjalistycznej wiedzy nt. prowadzenia spraw przy udziale małoletnich.

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Adrianna Randak

 

 

Copyright 2019 © Adwokat Adrianna Randak